Monumenta Serbica

Srbija, Kosovo, Makedonija, srednji vek, umetnost, manastiri, ćirilski rukopisi, istorija, srednjovekovno pravo, Radojčić Nikola, Radojčić Svetozar, Miklošić Franc, car Stefan Dušan, Dušanov zakonik, Zakon o rudnicima, Despot Stefan Lazarević, srednovekovno slikarstvo, ikone, freske, Beogradski parimejnik, Justinijanov zakon, bibliografije, staroslovenski rečnik, eseji, Serbia, Kosovo, Macedonia, middle ages, art, monasteries, cyrillic manuscripts, old slavonic-greek-latin dictionary, serbian mediaeval law, Dushan's Code, serbian mediaeval history, Miklosich Franz, Radojcic Nikola, Radojcic Svetozar, icons, frescoes, church painting, Stephan Dušan's Code, Justinian law, bibliography, essays

Contact

    Back to top